0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

6. feb 2022

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Frist: Vil du lage gaven til masterkandidatene?

I forbindelse med avslutning for masterkandidatene ønsker Universitetet i Agder å dele ut en tegning/diplom/poster sammen med vitnemålet. Dette skal være et verk avgangsstudentene skal kunne ramme inn og være stolt av.

Tidspunkt

6 feb

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

I 2020 bestilte UiA en illustrasjon fra illustratøren Anette Moi. I fjor startet vi en ny tradisjon med å bruke kunstnere og verk med UiA-tilhørighet, dvs at opphavsmannen må være UiA-student, UiA-alumn eller UiA-ansatt. Det ble utlyst en verk-konkurranse hvor vi fikk inn fem bidrag. I 2021 var det Kristine Ryeng Gjersvik, Kunst og håndverk-student, som tegnet vinner-verket (bilde i sak).

Vi fortsetter tradisjonen med å gi ut verk hvor opphavsmannen har UiA-tilhørighet.
UiA Alumni søker derfor tegning, illustrasjon, maleri, foto eller lignende, heretter kalt verket. Verket kan gjerne ha blandingsteknikk.
Vi har ingen preferanser i forhold til stiluttrykk, så ta gjerne utgangspunkt i ditt personlige uttrykk. Teknikk er valgfritt. Du velger selv stilart og formspråk.
Verket må vise en kobling til Universitetet i Agder og vise stolthet/glede over å ha fullført studiene. Verket skal gi en positiv følelse til mottakerne som akkurat har fullført masterstudiet.

Krav til verk
Verket skal være egnet til å trykkes på tykt A4-papir.
Det skal komme frem i verket tilhørigheten til UiA. Inkluder elementer fra begge campus.
Verket skal vise et aktivt studieliv. Inkluder to eller flere personer i verket for å vise liv og aktivitet.
Verket skal inneholde teksten «Kull 2022»
Opphavsmann kan signere verket eller ha sine initialer nederst på valgfri side.

Vinneren av konkurransen må i etterkant skrive en kort tekst med informasjon om hvordan vedkommende har jobbet og beskrivelser av verket. Utdrag av denne teksten vil sendes ut med verket for å forklare gaven.
Vinneren må delta på masteravslutningen i 2022 for å lansere verket. Helst fysisk, men digitalt hvis fysisk ikke er mulig. 

Skisse/utkast til verk sendes til maiken.g.mcneill@uia.no senest 6.februar 2022 kl. 23.59.

Masteravslutningskomitéen vil så velge én skisse de vil jobbe videre med, og vil komme med tilbakemelding/innspill til illustratøren for ferdigstilling av verk.

Illustratøren som velges honoreres med kr 10.000 for arbeidet.

UiA får bruke verket som gave til inntil 1000 avgangsstudenter. UiA står selv for trykking av verket og distribusjon. Opphavsmann blir promotert som tegner av verket. 

Opphavsmann må være nåværende eller tidligere student ved UiA, eller ansatt ved UiA.
Dersom det brukes foto i verket må det foreligge godkjenning av avbildede. Dersom verket bruker andres bilder må det vært godkjent av bildets opphavsmann.
Universitetet i Agder eier verket. Universitetet i Agder forbeholder seg retten til å bruke verket senere til eksternt og internt bruk.