0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

24. juni 2022
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Sara Blåka: Interkommunalt samarbeid er ikke et universalmiddel

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Sara Blåka fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Cooperation is no Panacea: Inter-municipal Cooperation, Service Delivery, and the Optimum Scale of Operation. A Study of how Cooperation Affects Performance in Local Service Delivery» fredag 24. juni 2022. (Foto: Privat)

Sara Blåka fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Cooperation is no Panacea: Inter-municipal Cooperation, Service Delivery, and the Optimum Scale of Operation. A Study of how Cooperation Affects Performance in Local Service Delivery» fredag 24. juni 2022. (Foto: Privat)

Tidspunkt

24 juni
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Sara Blåka fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Cooperation is no Panacea: Inter-municipal Cooperation, Service Delivery, and the Optimum Scale of Operation. A Study of how Cooperation Affects Performance in Local Service Delivery» fredag 24. juni 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA, med spesialisering i offentlig administrasjon.

Les Sara Blåkas egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium H1 058, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning fredag 24. juni kl 10:15

Disputas fredag 24. juni kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Intermunicipal collaboration and change: how can the effects of intermunicipal collaboration lead to institutional and organizational change?»

Tittel på avhandling: «Cooperation is no Panacea: Inter-municipal Cooperation, Service Delivery, and the Optimum Scale of Operation. A Study of how Cooperation Affects Performance in Local Service Delivery»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2998555

Kandidaten: Sara Blåka (1985, Kvinesdal) Bachelor- og mastergrad (2011) fra UiA. Tittel på masteroppgave: «Kommunesektoren- mot et strukturelt mangfold? : "utviklingen av formell struktur i norske kommuner». I dag arbeider hun som forsker II ved forskningsinstituttet NORCE.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Ann-Karin Tennås Holmen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Annenopponent: Pro-rector for Regional Development and Urban Policies og universitetslektor PhD Filipe Teles, Universidade de Aveiro, Portugal

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Marco Seeber, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Dag Ingvar Jacobsen, Institutt for statsvitenskap og ledelse, UiA (hovedveileder) og professor Benny Geys, Institutt for økonomi, BI, Bergen (medveileder)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken: 

https://uiano.zoom.us/j/63853356410?pwd=MytLbmw4aEZqbFZBNzFqNWRIdU9YZz09

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Cecilie Rygh Mawdsley på e-post cecilie.mawdsley@uia.no. Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.