0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

21. jan 2022
kl 10:15 - 12:00

Legg til kalender

Sted

Online - se lenke under

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Nina Helene Jakobia Skogli: Å tenke gjennom affekt

Disputasen foregår digitalt. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Nina Helene Jakobia Skogli fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater» fredag 21. januar 2022. (Foto: Privat)

Nina Helene Jakobia Skogli fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater» fredag 21. januar 2022. (Foto: Privat)

Tidspunkt

21 jan
kl 10:15 - 12:00

Legg til kalender

Sted

Online - se lenke under

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Nina Helene Jakobia Skogli fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater» fredag 21. januar 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag ved UiA, med spesialisering i Kunst i kontekst (KIK).

Les Nina Helene Jakobia Skoglis egen oppsummering av avhandlingen:

Se også intervju i tidsskriftet Scenekunst: Den usikre publikumserfaringen

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 1, Sigurd Køhns hus – bygg K, Campus Kristiansand for spesielt inviterte og digitalt for publikum i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning fredag 21. januar 2022 kl 10:15

Disputas fredag 21. januar 2022 kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning«Hvordan er affektiv usikkerhet som dramaturgisk grep i samtidskunsten, et tegn i tiden? I lys av dette, hvordan forholder en affektiv tilnærming seg til å praktisere forestillingsanalyse og utsigelseskonstruksjonen i en teaterpedagogisk kontekst?»

Tittel på avhandling: «Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

Kandidaten: Nina Helene Jakobia Skogli (1988, Kragerø) Bachelorgrad: Faglærer i teater, UiA (2012) og mastergrad i kunstfag, UiA (2014). Tittel på masteroppgave: Mellom nærhet og avstand: Opplevelsesorienterte forestillingsanalyser av Minnenes Museum av NIE og OMsorg av Goksøyr & Martens. I dag arbeider hun som universitetslektor i teater ved Fakultet for kunstfag, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Lektor Erik Exe Christoffersen, Aarhus Universitet, Danmark

Annenopponent: Professor Camilla Eeg-Tverbakk, OsloMet, Norge

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Kristian Nødtvedt Knudsen, Institutt for visuelle og sceniske fag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Siemke Böhnisch, UiA (hovedveileder) og professor André Eiermann, UiA (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du klikke på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/j/64258000699?pwd=VXY0YnR4aXZzK0lqTnhTZXJ5WGROZz09&from=addon

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen kl 10:05 og disputasen tidligst kl 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Marit Wergeland på e-post marit.wergeland@uia.no